OCD

OCD

Obsessiv Kompulsiv Lidelse

Når du har OCD, er du som regel plaget af tilbagevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger.


Tvangstankerne handler ofte om overdreven frygt for snavs, smitte, med en forestilling om, at noget farligt eller ubehageligt vil ske.


Tvangshandlingerne er ofte et kortsigtet forsøg på at mildne og dulme ubehaget og få ro på krop og tanker igen. 


Omkring 80% af befolkningen oplever indimellem at blive ramt af tvangstanker. At have tvangstanker er med andre ord ikke i sig selv et tegn på, at man har en psykisk lidelse. For langt de fleste mennesker, går tvangstanker i sig selv igen inden for kort tid. 


Derimod er omkring 3% af befolkningen drevet af en forestilling om, at der er en sammenhæng mellem det, som de tænker og frygter, og det som rent faktisk sker.  Af denne årsag opbygger en person med OCD ritualer og tvangshandlinger for at undgå, at tanken bliver til virkelighed.

Nogle mennesker med OCD oplever, at tvangshandlingerne og ritualerne giver ro, men de fleste oplever, at roen kun er en midlertidg følelse. Tvangshandlingerne og ritualet skal gentages oftere og oftere, og der kommer flere og flere af dem. Efterhånden opleves disse strategier som meningsløse, men svære at slippe af med igen.


Tvangshandlinger og ritualerne opleves som en smertefuld og uundgåelig ond cirkel, som de flerste skal have hjælp til at komme ud af igen.


I et metakognitivt forløb, er fokus gradvist at opbygge et nyt forhold til sine tanker og derigennem bryde den smertefulde og onde cirkel.


Du vil i løbet af dine metakognitive sessioner genopdage, at tanker bare er tanker, som du kan nøjes med at betragte, uden at føle det nødvendigt eller meningsfuldt at reagere på eller interagere med, og dermed finde ro til at leve dit liv uforhindret.