Stress

Stress

Mange af os har formentlig oplevet stress i større eller mindre grad. Det er med andre ord ganske normalt indimellem at opleve stressymptomer i løbet af livet og hverdagen.


Vi oplever alle indimellem at føle os stresset på arbejdet, i skolen, derhjemme og ikke mindst, når vi forsøger at få alle kabalerne til at gå op.


Stress af kortere varighed påvirker os sjældent så dybt psykisk, men derimod kan stress af længere varighed påvirke os fysisk og psykisk i en sådan belastningsgrad, at det kan være svært at komme ud af tilstanden igen. 

Symptomerne er typisk meget individuelle, men nyere metakognitiv forskning peger på, at stress hænger sammen med vores tilgang til vores tanker.


I et metakognitivt terapiforløb vil du derfor forstå, hvordan du selv er med til at fodre dine tanker og selv tillægger dem værdi og dermed ofte selv skaber tilstanden af stress.


I et metakognitivt forløb lærer du at genkende dine typiske strategier, og hvordan du kan lade tankerne være tanker, som du ikke behøver at respondere på. Du vil således opdage, at når du bevidst bruger mindre tid på at engagere dig i tankerne, vil stressen lægge sig.


Dit metakognitive forløb slutter i det øjeblik, du genoplever følelsen af trivsel og kan mestre at vælge, om du vil engarere dig i dine tanker, eller lade være.